Met Kracht op Pad
Met Kracht op Pad

Deze training kan op drie niveaus in een organisatie ingezet worden.

  1. Ontdek de kracht van je medewerker: een dag volledig gericht op de authentieke kwaliteiten van elke medewerker en hoe deze optimaal in te zetten ten behoeve van de missie/visie van de organisatie.
  2. Ontdek de kracht van je team: elkaars krachten benutten en vanuit respect en vertrouwen excelleren.
  3. Ontdek de kracht van je organisatie: het creëren van zelfsturende teams/medewerkers.

Tijdens deze training worden er drie fases (de voorbereiding, de reis en de terugkeer) doorlopen aan de hand van een praktisch samengesteld werkboek.
Na het volgen van deze training heeft eenieder, als ook het team in het geheel een concreet en persoonlijk actieplan. Nieuwe inzichten en opgedane ervaringen worden in de plan verbonden aan gestelde doelen en daarbij behorende acties.
Deze training geef ik in samenwerking met Mark van den Broek (Closer2Talent)

Doelgroep: teams in ontwikkeling.
Investering: afhankelijk van de duur van de training.
Duur: in onderling overleg.

Ik wil mij aanmelden voor de training Met Kracht op Pad.