Bewust in Bedrijf
Bewust in Bedrijf

Deze training leidt je in tien stappen naar vitaal leiderschap en een vitale organisatie. Een training die op overtuigende en praktische manier laat zien hoe een organisatie wordt gestuurd door ons bewustzijn.

Bewustzijn is de basis van persoonlijke effectiviteit, samenwerking, leiderschap en organisatieontwikkeling. Deze training raakt de kern en brengt je in actie. Iedereen die deelneemt aan deze training ontdekt repeterende patronen in zichzelf, in je team en in je organisatie. Om hier vervolgens mee aan de slag te gaan. De training bied je een heldere diagnose, meerdere inzichten én geeft oplossingen die bijdragen aan het grotere geheel (je team, de organisatie, maatschappij- of wereldvisie van de organisatie).

Deze training is ook als teamtraining in te kopen.

Doelgroep: teams in ontwikkeling.
Investering: afhankelijk van de duur van de training.
Duur: in onderling overleg.

Ik wil mij aanmelden voor de training Bewust in Bedrijf.