Je Ego: faciliterend of niet?

Je Ego: faciliterend of niet?

Er zijn van die momenten dat je terug kijkt naar je gedrag en denkt:

`Waarom heb ik in Godsnaam dat gedaan?!’

Misschien had je een discussie met een vriend of je partner en heb je op zo’n buiten proportionele manier gereageerd, welke achteraf echt totaal onnodig blijkt. Misschien werd je tijdens de discussie getriggerd op een (oude) onzekerheid met betrekking tot relaties of ben je je af aan het vragen waarom je zo streng voor jezelf bent met betrekking tot je werk.

De dingen die we soms lijken te doen, die niet in lijn zijn met wat we voelen of geloven, worden gefaciliteerd door iets waar we allemaal van tijd tot tijd last van hebben: ons Ego.

In het Westen gebruiken we de term ‘Ego’ vaak om te refereren naar jeZelf, of vanuit de Freudiaanse context bekeken naar het georganiseerde deel van de psyche dat de aandrijving van de Id en Super-Ego bemiddelt. Allemaal zullen we wel eens ons Ego schaamteloos hebben ingezet om jezelf belangrijker te maken dan iemand anders.

In het Oosten betekent het Ego vaak het ‘gevoel van Ik’, wat al het karma van het verleden inhoudt, ingeprent in het individu.

Hoé we ook het Ego definiëren, steeds meer en meer mensen voelen het effect ervan en realiseren zich dat het Ego flink in de weg kan staan wanneer het gaat om hartenwensen te realiseren. Des te minder je Ego aanwezig is, des te beter zullen je relaties zijn, des te meer sta je open voor je innerlijke stem, ook wel intuïtie genoemd en des te meer flow zul je in je leven gaan ervaren.

Het herkennen van de grip die het Ego op je kan hebben kan een uitdaging zijn in onze maatschappij, die toch nog steeds voornamelijk gebaseerd is op belonen voor presteren, het ontvangen van onderscheidingen of titels en persoonlijke verhalen met een bepaalde grootsheid.

Van tijd tot tijd stil staan bij het gegeven of je Ego faciliterend aanwezig is of ondermijnend, is een enorme stap in zelfreflectie en zelfbewustzijn en kan ik iedereen aanraden.